Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Memahami-Pokok-Ajaran-Islam-Yang-sesuai-Hadist
General

Doa Sakaratul Maut Sebagai Persiapan Sebelum Ajal

Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jumu’ah [62]: 09). Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hati dan naluri …